Poštovani korisnici Barrier filtera za vodu, obaveštavamo Vas da usled donesenih sankcija od strane EU prema Rusiji koje onemogućavaju uvoz ruske robe, nažalost, nismo više u mogućnosti da snabdevamo naše tržište Barrier filterima i patronama. Rešenje smo našli u evropskim proizvođačima Dafi i FitoFilter. Njihove patrone odgovaraju Barrier bokalima i prečišćavaju vodu na istom nivou kvaliteta kao Barrier.