Voda je ŽIVOT Da je voda vitalna potreba čoveka, shvatamo kada pročitamo medicinsku činjenicu da bismo bez nje mogli svega nekoliko dana. Ona je stanovnik svake naše ćelije i nezamenljiv pomoćnik fizioloških procesa. Na listi „najvodenijih“ organa u našem telu […]