Proleće ima moć da da impuls promenama. Da novim početkom i obnavljanjem inspiriše i ulije gorivo za put ostvarenja želja i ciljeva. Rasplamsaće motivaciju da „uskočite“ u haljinu za broj manju. Podstaći vas da iskoračite iz rutine. A ako ste […]